ISO 9001:2015

Coloring doo ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OH&SAS 18001:2007.

Kliknite na sličicu da pogledate sertifikat

Tradicija i iskustvo

Tradicija i godine iskustva obavezuju nas da svoje zadatke ispunjavamo:

  • U što kraćim rokovima
  • Kvalitetno
  • Efikasno

Molersko farbarski i fasaderski radovi

Skupština Srbije

Radovi na mnogobrojnim objektima

rezidencijalni objekat
  • Hoteli i ugostiteljski objekti
  • Ambasade
  • Državne institucije
  • Privatne rezidencije
  • Lokali i poslovni objekti
  • Stambeni objekti (kuće i stanovi)